http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท21/08/2014
ผู้เข้าชม743,027
เปิดเพจ1,431,302

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

เทศน์อบรม ชุดที่ ๒

หลวงปู่ศรี มหาวีโร  เทศน์อบรม  ชุด ๒

หัวข้อ/ชื่อเรื่อง

ฟังออนไลน์

๐๑๖_การส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๐๑๗_ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม


๐๑๘_ขันติเป็นแนวหน้า

๐๑๙_ขูดเกลากิเลส    

๐๒๐_เข้าถึงวินัย ไกลวินาศ

๐๒๑_ความตายเป็นเรื่องธรรมดา  

๐๒๒_เครื่องหมักดองจิตใจ


๐๒๓_ทำบุญสร้างบารมี  

๐๒๔_ที่พึ่งของคนฉลาด 

๐๒๕_ธรรมดาของนักปฏิบัติ  

๐๒๖_นารก   

๐๒๗_บวชเพื่อปฏิบัติศีลธรรม 

๐๒๘_รู้เอง เห็นเอง    

๐๒๙_วันอาสาฬหบูชา ผู้ใดทำผู้นั้นได้ 

๐๓๐_ให้ธรรมะแทรกอยู่ในจิตใจ 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

อัลบั้ม

เทศนาธรรม

วีดิโอ

รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view