http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท21/08/2014
ผู้เข้าชม738,298
เปิดเพจ1,424,614

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

กลุ่มที่ ๑ วัดป่ากุง

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวัดป่ากุง (วัดใหญ่) จำนวน ๑๕ วัด

 

๑.  วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) บ.ป่ากุง ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

     พระครูปลัดทองอินทร์  กตปุญฺโญ (อายุ ๗๓ ปี, ๕๓ พรรษา)

 

๒.  วัดป่าบ้านก่อเกียรติศรีพัฒนาราม ม.๑๓ บ.ก่อ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

     พระสุข  สิริปุญฺโญ (อายุ ๘๑ ปี, ๒๑ พรรษา)

 

๓.  วัดป่าศิริมหาวัน ม.๗ บ.โนนขวาง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

     พระวานิช  โอภาโส (อายุ ๖๓ ปี, ๒๗ พรรษา)


๔.  วัดป่าราชวนาราม ม.๑๐ บ.ราชธานี ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

     พระประดิษฐ์  จนฺทวํโส (อายุ ๔๐ ปี, ๑๕ พรรษา)


๕.  วัดลำชีศรีวนาราม ม.๔ บ.หนองหวาย ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

      พระชุมพร  อภิปุญฺโญ (อายุ ๕๘ ปี, ๑๖ พรรษา)


๖.   สำนักสงฆ์พุทธธรรมาราม 501B SAI WAH UPPER ROAD , WEST DISTRICT ,

      NGAU TAM MEI ,  YUEN LONG , NT , PO.BOX 185 , HONG KONG.

      พระมนูญ  อคฺคปญฺโญ (อายุ ๕๓  ปี, ๒๖ พรรษา)


๗.  วัดป่าเทพนิมิตนาเรียง ม.๑๐ บ.นาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๑๐

      พระครูรัตนญาณอุดม (หลวงปู่แก้ว ชิตมาโณ - อายุ ๘๘ ปี, ๓๖ พรรษา)


๘.  วัดป่าโนนเหล่าเอี้ยง ม.๒ บ.ดอนทราย ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

      พระประกอบ  จารุธมฺโม (อายุ ๔๖ ปี, ๑๔ พรรษา)


๙.  วัดป่าศรีพัฒนาวนาราม ม.๓ บ.หนองไฮ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

      พระบุญศรี  ผาสุโก (อายุ ๘๒ ปี, ๒๙ พรรษา)


๑๐.  วัดสวรรค์สามัคคีธรรมวนาราม ม.๙ บ.โนนสวรรค์ ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

       พระครูสุทธิปัญญาจารย์ (พระสุดใจ  ภทฺทปญฺโญ - อายุ ๖๙ ปี, ๓๐ พรรษา)

 

๑๑.  วัดป่าศรีเลิงชัย ม.๖ บ.บาก ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

        พระครูจิรวัฒนทนาทร (พระทวีศักดิ์  จิรธมฺโม - อายุ ๕๐ ปี, ๓๒ พรรษา)


๑๒.  วัดป่าศรีแสงธรรม ม.๕ บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

        พระครูวิมลปัญญาคุณ (พระนพพร  ธีรปญฺโญ - อายุ ๓๙ ปี, ๑๖ พรรษา)

        Website : www.watpasisaentham.com, E-mail : sisaengtham@hotmail.com

 

๑๓.  วัดป่าศรีธรรมาวาส ม.๑๓ บ.ก่อ-หนองไร่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

        พระสม วิริยธมฺโม (อายุ ๖๒ ปี, ๗ พรรษา)

 

๑๔.  วัดป่าคางฮุง ม.๑ บ.คางฮุง ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

        พระพินิจ  ฉนฺทสาโร (อายุ ๔๐ ปี, ๑๘ พรรษา)

 

๑๕.  วัดเจดีย์ชัยมงคล ม.๖ บ.ท่าสะอาด ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๑๐

        พระวัชรินทร์ โฆสปญฺโญ (อายุ ๓๘ ปี, ๑๘ พรรษา)

 

ปรับปรุง/แก้ไข : ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔ : ๑๕.๕๔


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

อัลบั้ม

เทศนาธรรม

วีดิโอ

รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view