http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท30/06/2014
ผู้เข้าชม723,357
เปิดเพจ1,402,771

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

กลุ่มที่ ๖ ตาแหลว

กลุ่มที่ ๖ กลุ่มตาแหลว จำนวน ๗ วัด

 

๕๙.  วัดป่าพุทธาวาส  ม.๔ บ.ตาแหลว ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐

        พระครูโอภาสปัญญาภรณ์ (พระอาจารย์ไสว  กนฺตวณฺโณ - อายุ ๗๐ ปี, ๓๐ พรรษา)


๖๐.  วัดป่ามหามงคลสตราราม ม.๑๕ บ.ตาหยวก ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ

        จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐

        พระเอกภพ  อินฺทปญฺโญ (อายุ ๔๘ ปี, ๑๔ พรรษา)


๖๑.  วัดป่าศรีดอนกลาง ม.๘ บ.ผำใหญ่ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๒๐

        พระชูชาติ  อนาลโย (อายุ ๔๗ ปี, ๑๖ พรรษา)


๖๒.  วัดป่าธรรมาวาส ม.๙ บ.ดอนก่อ ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐

        พระวิโรจน์  วิโรจโน (อายุ ๗๐ ปี, ๑๗  พรรษา)


๖๓.  วัดป่าศรีประชารังสรรค์ ม.๑๐ บ.ด่าน ต.ด่าน อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

        พระสุพจน์  อธิปญฺโญ (อายุ ๕๐ ปี, ๒๕ พรรษา)


๖๔.  วัดป่าศรีประชาเมธาราม ม.๓ บ.ขี้เหล็ก ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๓๒๑๒๐

        หลวงปู่สม  จารุวณฺโณ (อายุ ๘๔ ปี, ๓๐ พรรษา)

 

๖๕.  วัดป่าบัวศรีทอง  ม.๑ บ.หนองบัวทอง ต.หนองบัวดง กิ่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีษะเกษ ๓๓๑๖๐

        พระอำนวย กนฺตธมฺโม (อายุ ๔๔ ปี, ๒๓ พรรษา)

 

แก้ไข/ปรับปรุง : ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔ : ๑๗.๒๘ น.


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view