http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท21/08/2014
ผู้เข้าชม738,246
เปิดเพจ1,424,559

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

ยอดเปิดตู้รับบริจาค

ยอดเปิดตู้รับริจาคแต่ละครั้ง 

วันที่

เดือน

พ.ศ.

จำนวน/บาท

สต.

จำนวน/บาท

สต.

๑๗

สิงหาคม

๒๕๕๔

๘๘๒,๙๗๘

๗๕

882,978

75

๑๘

๖๗๖,๔๕๔

676,454

0

๑๙

๓๓๔,๓๓๖

334,336

0

๒๐

๖๕๓,๒๕๑

๒๕

653,251

25

๒๑

๗๓๓,๒๕๐

๕๐

733,250

0

๒๒

๘๑๖,๔๑๕

816,415

0

๒๓

๔๘๔,๘๙๗

484,897

0

๒๔

๓๙๘,๘๗๐

๗๕

398,870

75

๒๕

๒๔๒,๗๕๒

242,752

0

๒๖

๒๕๙,๔๓๓

259,433

0

๒๗

๘๗๕,๘๔๗

875,847

0

๒๘

๕๕๘,๘๒๐

558,820

50

๒๙

๒๖๙,๒๑๙

269,219

0

๓๐

๔๙๔,๔๕๕

494,455

0

๓๑

๒๕๔,๖๑๑

254,611

0

กันยายน

๓,๒๕๓,๑๕๑

๒๕

3,253,151

25

๑,๒๐๖,๗๖๐

1,206,760

0

๑๒

๑,๑๘๕,๙๘๖

1,185,986

0

๑๖

"

"

๑,๒๓๐,๕๘๕

1,230,585

0

๑๙

"

"

๑,๓๓๓,๒๔๕

๕๐

1,333,245

50

๒๖

"

"

๑,๙๗๔,๖๖๗

๗๕

1,974,667

75

๓๐

"

"

๓๔๙,๐๗๖

349,076

0

ตุลาคม

"

๗๖๓,๐๘๕

763,085

0

๑๐

"

"

๑,๓๓๘,๙๒๗

1,338,927

0

๑๗

"

"

๑,๐๙๔,๖๓๕

1,094,635

0

๒๔

"

"

๙๙๒,๘๗๖

992,876

0

๓๑

"

"

๙๖๖,๖๗๐

966,670

0

พฤศจิกายน

"

๘๕๓,๖๕๓

๗๕

813,653

75

๑๔

๘๖๗,๘๒๒

867,822

0

๒๑

๘๒๗,๐๘๓

827,083

0

๒๘

๑,๐๒๗,๘๕๔

1,027,854

0

ธันวาคม

๖๑๗,๐๒๕

617,025

0

๑๓

๗๔๗,๗๐๒

๕๐

747,702

50

๑๙

๓๓๗,๔๕๐

337,450

0

๒๖

๖๔๗,๔๘๓

647,483

0

มกราคม

๒๕๕๕

๒,๗๗๓,๙๖๓

๒๕

2,773,963

25

๑,๑๒๕,๓๒๘

1,125,328

0

๑๒

๒,๒๗๓,๒๙๗

๒๕

2,273,297

25

 

รวมทั้งสิ้น

๓๕,๖๘๓,๙๑๖

๒๕

35,683,916

50

view

 หน้าแรก

อัลบั้ม

เทศนาธรรม

วีดิโอ

รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view