http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท11/08/2014
ผู้เข้าชม736,888
เปิดเพจ1,422,575

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

การจัดทำ

การจัดทำเว็บไซต์วัดป่ากุง www.watpakung.org


๑. วัตถุประสงค์


    ระหว่าง การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร

     ๑.๑ เผยแพร่ประวัติ ปฏิปทา รูปภาพ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

    ๑.๒ ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิสุทธิมงคล

          (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

    ๑.๓ รายงานความคืบหน้า ความเคลื่อนไหว การจัดงานพิธีฯ ที่เป็นปัจจุบัน


    หลัง การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารฯ

    ๑.๑ เผยแพร่ประวัติ ปฏิปทา รูปภาพ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

    ๑.๒ เผยแพร่ภาพ การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิสุทธิมงคล

          (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

    ๑.๓ จัดทำเป็น "พิพิธภัณฑ์ออนไลน์" แสดงภาพเกี่ยวกับหลวงปู่ใหญ่

          (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ตั้งแต่ต้น จนถึง ละสังขาร

    ๑.๔ เผยแพร่ประวัติ ปฏิปทา รูปภาพ หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ

    ๑.๕ จัดทำเป็น "ทำเนียบวัดสาขาวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)"

    ๑.๖ เผยแพร่ศาสนกิจ-กิจกรรม วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)

 

๒. แนวคิดการจัดทำ

    ๒.๑ เน้นความเรียบง่าย แสดงผลเร็ว

    ๒.๒ ตามแนวทาง ลักษณะ และรูปแบบเว็บของ พ่อแม่ ครูอาจารย์

          (เว็บหลวงตามหาบัว, เว็บวัดหนองปาพง เป็นต้น)


๓. ค่าใช้จ่าย

    เช่าเว็บ ๑ ปี จำนวน  ๒,๓๕๐ บาท (Web Package+Domainname)

๑ ปีแรก (๒๔ ส.ค. ๒๕๕๔ - ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๕) พระประยุทธ วรญาณปยุตฺโต จัดทำถวาย

 

เว็บมาสเตอร์
phraprayud@hotmail.com
phraprayud@gmail.com
phraprayud@yahoo.com

 

view

 หน้าแรก

อัลบั้ม

เทศนาธรรม

วีดิโอ

รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view